Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad

Dnešní stavba Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad skrývá ve svém základu románský palác z konce 12. stoleti. Původní stavitel byl pravděpodobně příslušník rodiny Drahošovic, později prešel do vlastnictvi rodu pánů  z Kunštátu, konkrétně na začátku 15. století Bočkovi z Kunštátu. Během let 1450 az 1458 zde pobýval Jiří z Poděbrad, který byl zvoleni českým králem na staroměstské radnici 2. března 1458 a byl jím až do své smrti 22. března 1471. V roce 2018 bylo výročí 560 let od této významné události, díky které má palác významné postavení v rámci kontextu dějin země České.

Středověká stavba byla dvoupodlažní, někdejší přízemí se nachází v suterénu, bývalé horní podlaží je prostor dnešní restaurace. V prvním nadzemním podlaží lze pouhým okem skrze okna rozeznat renesanční malované trámové stropy. Na jižní straně se nachází 4hranná pričleněná část, které základ tvoří původní část opevňovací věže paláce ze 13. Století, z doby kdy ještě nebylo plně zbudováno opevnění celého města.

Původní přízemí bylo rozděleno na 2 menší místnosti a jednu vstupní místnost kde se také nacházel  vchod od západu, ve směru ke Karlovu mostu. Zde se nacházel mimo studny a skladu i zásobovací a provozní prostor pro služebnictvo. Horní patro bylo členěno na tři místnosti kde pobýval pán domu. Z východní části nebyla budova přístupná a byla obehnána zdí, v tomto prostoru, kde je dnes dvůr se zahrádkou a býval tzv. hospodářsky dvur.

V průběhu staletí palác měnil majitele a využití, byl předmětem majetkových sporů či obchodních transakcí. Budova byla začleněna do komplexu pozdějšího barokního paláce, dnešní část budovy je součástí několika křídel a traktu tvořící jeden celek.

Ke znovuobjevení historické části paláce došlo během druhé světové války, kdy v roce 1941 měl být sklep přeměněn na protiletecký kryt. V této souvislosti došlo ke zdokumentovaní stavby a stanovení její historické hodnoty a důležitosti. V té době byl sklep stále používán obyvateli domu jako sklad uhlí a rozdělen na jednotlivé sklepní kóje. Teprve od roku 1957 je stavba památkově chráněná.

V druhé polovině 20. století v budově sídlilo archeologické oddělení Ústavu památkové péče. V roce 2002 se v  průběhu povodní v suterénu hladina vody vyšplhala až na téměř jeden a třičtvrtě metru, což je stále patrné na  stopách vodni hladiny na zdech.. Po povodni byl palác uzavřen a od roku 2007 výrazně rekonstruován. V dnešním přízemí pivního baru byla vybudovaná kavárna s výraznými designovými prvky nabytku a prostorovou dekoraci kolem hlavniho baru.